Praha - servisní centrum pro plavidla

Praha - servisní centrum pro plavidla

Praha
- Dolní Vltava
|
51.60 Říční km
Dokončená stavba

Základní informace

Ukončení realizace stavby
01.01.1999
Zhotovitel
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant

Účel projektu

Jen pár desítek metrů po proudu pod kotevním stáním u nábřeží Eduarda Beneše je umístěno speciální stání pro servisní ekologické plavidlo SP 150. Jeho úkolem je poskytovat servis osobním a nákladním lodím pohybujícím se v Praze na Vltavě tak, aby nedocházelo k znečišťování životního prostředí.

Plavidlo zabezpečuje tyto služby:

 • tankování pohonných hmot
 • tankování užitkové vody
 • odčerpávání fekálních vod
 • odčerpávání nádních vod 
 • sběr použitého oleje
 • prodej oleje ze sudů
 • odběr komunálního odpadu

Popis projektu

Servisní ekologické plavidlo SP 150 tvoří stabilní sestava tlačného člunu TČ 526 (po rekonstrukci SP150) a tlačný remorkér TR 567. Plavidlo vzniklo generální rekonstrukcí tlačného člunu. Do nákladového prostoru byly zabudovány skladovací nádrže a další potřebná technologie pro provoz servisních zařízení. Tato technologie byla po celé délce zakryta přístřeškem, který je z části pevný a z části posuvný pro manipulaci s kontejnery s odpadem a se sudy s olejem. Kotevní a vyvazovací zařízení člunu je původní, nově byl člun vybaven požárním, drenážním a balastním systémem a elektrorozvodem pro zásobování nové technologie. Veškeré vybavení bylo zvoleno tak, aby splňovalo nejpřísnější ekologické předpisy.

Požární systém tvoří požární vodovod zásobovaný přenosnou motorovou stříkačkou a systém pěnového hašení. 

Drenážní systém zabezpečuje vyčerpávání nádních vod servisního plavidla do nádrže nádních vod. V bocích lodi jsou dále zabudovány balastní nádrže 2×6 m3 pro vyrovnávání podélného náklonu plavidla při rozdílném zaplnění nádrží.

Elektrický rozvod je zásoben z vlastního dieselagregátu, z remorkéru nebo ze břehu a napájí jednotlivá strojní zařízení.

Technologické vybavení plavidla

Základní parametry servisního ekologického plavidla

Plavidlo SP 150

 • Délka max. 35,36 m 
 • Šířka max. 9,06 m 
 • Boční výška 2,60 m 
 • Ponor prázdného člunu 0,75 m 
 • Ponor maximální 1,20 m 
 • Výtlak 324 t 

Tlačný remorkér TR 567

 • Délka max. 12,50 m
 • Délka na CWL 11,80 m
 • Šířka max. 8,65 m
 • Boční výška 2,40 m
 • Ponor 1,45 m
 • Výtlak 85 t

 

 Tankování pohonných hmot

Nafta je uskladněna ve dvou nádržích, každá o objemu 24 m(41 tun). Výdej do plavidel je pomocí standardního čerpacího stojanu s 15 m dlouhou hadicí.

Tankování vody

Na lodi je instalována hranolová nádrž o objemu 31 m3, což představuje denní plnění pro 3 velká osobní plavidla a 5 menších lodí.

Odčerpávání fekálních vod

Fekální vody jsou z plavidel vyčerpávány pomocí sací hadice délky 6 m do 2 nádrží. Každá má objem 24 m3, což představuje denní odčerpání pro 3 velká osobní plavidla a 5 menších lodí.

Odčerpávání nádních vod

Nádní vody z plavidel jsou odčerpávány do sběrné nádrže o objemu 13 m3. Tyto vody jsou průběžně odčerpávány do odolejovače SOFRANCE a přes sorpční filtr do nádrže fekálních vod. Odloučený olej se odvádí do nádrže použitého oleje.

Sběr použitého oleje

Použitý olej z dieselmotorů plavidel se odebírá v kanystrech a vylévá se do sběrné nádrže o objemu 3 mna servisním plavidle.

Odběr komunálního odpadu

Na lodi je možné shromažďovat pevný komunální odpad z plavidel do 5 standardních kontejnerů, které jsou vykládány na břeh pomocí hydraulického jeřábu o nosnosti 0,8 t.

Stav projektu

Zahájení projektu
Dokončení projektu
01.01.1999
0%
100%