Přístaviště Litoměřice

Přístaviště Litoměřice

Ústecký kraj, Litoměřice
- Dolní Labe
|
792.11 Říční km
Dokončená stavba

Základní informace

Zahájení realizace stavby
31.03.2022
Ukončení realizace stavby
31.12.2022
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice
Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
36,2 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 14 malých plavidel, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody do malých plavidel ze 4 odběrných sloupků. Zajištění krátkodobého stání - zastávka osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a možnosti odběru elektrické energie a vody do osobních lodí. Přístaviště jsou veřejného charakteru. Stání je zdarma. K čerpání přístavních služeb je možné využít Přístavní kartu

Přístaviště malých plavidel

 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,23
 • plovoucí molo pro stání 14 malých plavidel do 12 m
 • připojení na elektřinu a vodu
 • celkem 4 odběrné sloupky pro odběr elektrické energie a vody
 • vstupní brána s informačními tabulemi
 • osvětlení a kamerový systém

Stání pro osobní lodní dopravu

 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,11
 • přístavní můstek pro jedno plavidlo do 110 x 11,5 m
 • dvě přístupové lávky
 • osvětlení a kamerový systém
 • připojení na elektřinu a vodu pro osobní lodě

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí na pravém břehu řeky Labe v blízkosti Lodního náměstí.

Přístaviště malých plavidel
Předmětem stavebního objektu bylo odstranění původního mola na pravém břehu řeky při ústí do Labe v Mlýnském rameni v ř. km 792,23 a vybudování nového plovoucího mola malých rekreačních plavidel užitné délky do 12 m o kapacitě stání max. 14 plavidel. Plovoucí molo má délku 57,75 m a šířku 2,0 m.
Součástí mola je 7 kusů plovoucích výložníků osazených šikmo poproudním směrem. Délka výložníků je 6,1 m a celková šířka 0,85 m. Osová rozteč výložníků je 7,97 m. V případě potřeby, při nepříznivých podmínkách (zimní období, očekávaný povodňový stav), kdy je zakázána plavba, bude možno výložníky sklopit podél mola a zaaretovat jejich polohu. Pod páteřním molem a výložníky jsou umístěny železobetonové plováky o vnějších rozměrech 3,0 x 2,0 a výšce 1,3 m. Molo je na protiproudní straně opatřeno ochranou konstrukcí proti chodu ledu a plavenin. Pochozí plocha mola a výložníků bude z masivního dřeva. Boky mola jsou opatřeny dubovými podélnými fendry. Strany mola, které nebudou sloužit k vyvazování lodí jsou opatřeny nerezovým trubkovým zábradlím výšky 1,02 m. Kotvení plovoucího mola je provedeno pomocí 2 ks daleb. K vyvazování plavidel slouží vazáky umístěné na výložnících (6 ks na výložníku – celkem 42 ks) a na hlavním mole jsou umístěna pacholata v počtu 8 ks.
Výstup na břeh a vstup na molo je umožněn pomocí lávky světlé šířky 1,5 m a délky 6,5 m. Konstrukci lávky tvoří trojice příhradových nosníků – dvojice svisle uložených příhradových nosníků slouží zároveň jako zábradlí lávky o výšce 1,02 m, horizontální příhradový nosník pak tvoří pochozí rovinu.
Pro osvětlení mola je zcela záměrně použit takový způsob osvětlení, který zároveň umožňuje nerušené vnímaní noční krajiny v okolí mola. Svítidla jsou umístěna tak, aby světlo dopadalo na potřebné plochy a zároveň uživatele neoslňovalo. Pochozí plocha mola je v noci osvětlena pomocí svítidla umístěného na stožáru 2 ks.
Přístaviště umožňuje odběr el. energie a pitné vody ze 4 odběrných sloupků osazených na mole.

Stání pro osobní lodní dopravu
Stavba přístaviště osobní lodní dopravy znamenala úpravu ocelové konstrukce původního pevného mola a je situována na Lodním náměstí na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,11.
Molo pro osobní lodní dopravu je tvořeno ze dvou pevných nástupních ploch, které jsou nově ve dvou různých výškových úrovních (jedna úroveň byla snížena o 0,75 m). Ocelové konstrukce nástupních ploch mola jsou kotvené do ocelových profilů (štětovnic) daleb, které jsou kotvené do dna řeky. Přístavní můstek je dlouhý 16,81 m a široký 2,5 m. Přístaviště umožňuje stání osobních lodí o rozměru do 110 x 11,5 m. Pěší propojení s břehem zajišťují dvě lávky každá o rozměrech 7,05 x 1,65 m, jedna lávka byla upravena na sníženou úroveň mola, obě lávky jsou uzavřeny ocelovou brankou.
Přístaviště je osvětleno čtyřmi LED reflektory a monitorováno kamerovým systémem. Kamera je umístěna na vlajkovém stožáru ve výšce cca 3,5 m nad zemí a sleduje prostor lávek a prostor pevného mola OLD. Přístaviště dále umožňuje odběr elektrické energie a vody pro osobní lodě.
Pro přívod vody pro lodě osobní lodní dopravy je umístěn odběrný sloupek pro pitnou vodu s osazenou požární koncovkou C52. Sloupek má rozměry 300x300 mm a výšku 800 mm.

Stav projektu

Zahájení projektu
31.03.2022
Dokončení projektu
31.12.2022
0%
100%