Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem - Brná

Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem - Brná

Ústecký kraj, Ústí nad Labem
- Dolní Labe
|
770.73 Říční km
V realizaci

Základní informace

Zahájení realizace stavby
31.05.2022
Ukončení realizace stavby
31.05.2024
Zhotovitel
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
Vodní cesty, a.s.
Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
41,2 mil. Kč

Účel projektu

Zajištění možnosti krátkodobého až střednědobého stání 12 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků, v blízkosti města Ústí nad Labem - Brná.

  • Krátkodobé až střednědobé stání 12 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém
  • Celkem 3 odběrné sloupky na elektrickou energii a vodu

Popis projektu

Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 62,4 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 3 sloupové dalby pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb. Páteřní molo je složeno z 6 jednotlivých pontonů délky 10,4 m, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. Součástí mola je 6 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu v osové rozteči 9 m. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno ocelovou lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 6,5 m.

K molu povede vodovodní přípojka v délce 304,5 m pro odběr vody. Přípojky elektřiny a vody budou vedeny z přípojných míst a budou ukončeny ve vodotěsných šachtách a dále vedeny do 3 odběrných sloupků na plovoucím mole. Jako servisní a obslužné zázemí pro technologii mola je navržena rozvodnice zabudovaná v nerezovém pilíři v linii zábradlí vlevo od přístupové lávky, odkud budou napájena elektrická zařízení na mole.

Minimální plavební hloubka bude 1,8 m (1,5 m + 0,3 m marže) od minimální plavební hladiny. Záměr projektu zahrnuje i odstranění jednoho betonového a tří kamenných základů stávajících mol v místě výstavby, aby mohlo být břehové opevnění uvedeno do původního stavu. Dno je upraveno tak, aby v případě vypuštění zdrže mohlo molo i s výložníky bezpečně dosednout na dno bez nebezpečí poškození.

Záměr je situován na pravém břehu Labe v ř. km 770,73 – 770,80 ve zdrži VD Střekov, na území Ústeckého kraje, v městské části Ústí nad Labem - Brná. Lokalita je přístupná po komunikaci II/261 ulicí Říční s omezeným podjezdem pod železniční tratí – profil 2,3 x 4,0 m, po cyklostezce a po Labské vodní cestě. Výstavba bude probíhat s ohledem na technické možnosti přístupových komunikací s využitím vodní dopravy.

Stav projektu

Zahájení projektu
31.05.2022
Dokončení projektu
31.05.2024
0%
100%