Přístaviště Poděbrady

Přístaviště Poděbrady

Středočeský kraj, Poděbrady
- Střední Labe
|
904.14 Říční km
Dokončená stavba

Základní informace

Zahájení realizace stavby
31.01.2021
Ukončení realizace stavby
18.08.2023
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
AQUATIS a.s.

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
36,6 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

 • Krátkodobé a střednědobé stání 14 malých plavidel max. délky 20 m, s připojením na elektrickou energii a pitnou vodu ze 4 odběrných sloupků
 • Krátkodobé stání osobních lodí (zastávka)
 • Přístaviště bude veřejného charakteru

Plovoucí molo pro malá plavidla

 • na levém břehu řeky Labe v ř. km 904,14 – 904,24
 • stání pro 14 malých plavidel
 • odběr elektrické energie
 • odběr pitné vody
 • celkem 4 sloupky na odběr elektrické energie a vody
 • Plovoucí molo pro osobní lodě
 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 903,98
 • osvětlený přístavní můstek o rozměrech 9,0 x 4,0 m
 • odběr elektrické energie (230 a 400 V)
 • odběr pitné vody
 • kamerový systém

Popis projektu

Záměr se skládá z přístaviště pro malá plavidla a z přístaviště osobní lodní dopravy.

Molo pro malá plavidla
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 904,14 – 904,24, v podjezí VD Poděbrady, ve městě Poděbrady, nad silničním mostem přes Labe.
Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 72,8 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 4 ocelové dalby pomocí objímek a plastových válečků umožňujících vertikální pohyb. Páteřní molo je složeno ze 7 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno 2 přístupovými lávkami s oboustranným zábradlím uloženými na železobetonových břehových blocích.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. Čerpání služeb je možné za pomoci přístavní karty ŘVC. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 5/2022, dokončení stavby 1/2023

Molo pro osobní lodní dopravu
Přístaviště osobní lodní dopravy je situováno na pravém břehu řeky Labe v ř. km 903,98, pod silničním mostem přes Labe.
Přístaviště OLD je tvořeno plovoucím ocelovým podhonovým přístavním můstkem o rozměrech 9,0 x 4,0 m.
Molo pro OLD zajišťuje nástup a výstup z plavidel ve dvou výškových úrovních – nižší je ve výšce 0,9 m nad úrovní hladiny a vyšší pak ve výšce 1,5 m nad hladinou. Výstup z můstku bude zajištěn lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 10,5 m uložené na betonovou břehovou patku.
Plovoucí můstek je vybaven elektro rozvaděčem společně s čtečkou uživatelských karet a dvojicí zásuvek (230 a 400 V), připojením na vodu, kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky.
V rámci přístaviště bude realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby mola v dílnách 3/2021, instalace na místě 5/2022, dokončení stavby 9/2022

Stav projektu

Zahájení projektu
31.01.2021
Dokončení projektu
18.08.2023
0%
100%