Purkarec

Purkarec

Přístaviště pro osobní lodní dopravu a malá plavidla

Přístaviště Purkarec je tvořeno 50 m dlouhým plovoucím molem sloužícím k vyvázání jak lodí osobní lodní dopravy, tak malých plavidel. Šikmá rampa umožní bezpečný a bezbariérový výstup a nástup cestujícím. Přístup je zajištěn asfaltovou cestou z návsi okolo kostela sv.Jiří.
Přístaviště se nachází na levém břehu Vltavy v ř. km 217,337–217,387 ve zdrži VD Hněvkovice v obci Purkarec vedle kostela sv. Jiří a márnice. Před zatopením hněvkovické nádrže stál kostel sv. Jiří na vysokém skalnatém břehu asi 13 m nad řekou. V současnosti je téměř na břehu vodní hladiny.

Počet stání
4
Provozní režim
24 hod
Služby plavcům
Elektro
Přístaviště zdarma

Technické údaje:

GPS
49.129004,14.452985
Říční kilometr
217.34
VHF
Telefon
+420 225 131 732
Správce
Ředitelství vodních cest ČR

Stání v prostoru veřejného přístaviště v části vymezené pro osobní lodní dopravu je možné pouze na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení, max. však 15 min. Tato část přístaviště musí být přednostně uvolněna pro pravidelnou veřejnou osobní dopravu. Časy stání plavidel pravidelné veřejné osobní dopravy jsou zveřejněné u vstupu na přístaviště. Není-li vyčerpána kapacita přístaviště, je pro jedno plavidlo veřejné osobní dopravy povoleno stání po dobu max. 3 hod. Toto plavidlo je povinné přístaviště neprodleně opustit v případě potřeby přistání jiného plavidla veřejné osobní dopravy pro výstup a nástup cestujících. Ostatní plavidla mohou využít vymezený prostor jen max. na 15 min., přičemž plavidlo nesmí omezit plavidla osobní lodní dopravy a vůdce plavidla nesmí opustit prostor přístaviště.V době od 20:00 do 8:00 je povolené stání pro všechna plavidla. Stání v části vymezené pro ostatní plavidla je možné po dobu max. 24 hodin. Po uplynutí této doby musí plavidla prostor přístaviště opustit nejméně na dobu 2 hodin.


Odběr elektrické energie:
Elektrická energie 230 V, maximálně 16 A, vidlicí CEE (kempingová).
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta.


Ochranná funkce přístavu
Přístaviště lze využít jako ochranné při zastavení plavebního provozu v průběhu sezóny od 1.4. do 31.10. Chráněné místo umožňuje stání plavidel až do max. velikosti 45 x 5,60 m. Kapacita chráněného místa je vymezena největší délkou 60 m a dvěma šířkami plavidel do celkové šířky 11,2 m. Kapacita může být naplněna největším plavidlem dle vyhlášky č. 67/2015 Sb. a menšími plavidly, nebo několika menšími plavidly do celkové délky 60 m.
Před dosažením limitu pro zastavení plavby (100 m3/s na vodočtu České Budějovice) jsou všichni provozovatelé plavidel (která nelze ukotvit u přístaviště z kapacitních důvodů) povinni odstranit plavidla z prostoru přístaviště do jiného ochranného místa nebo mimo vodní cestu. Na využití ochranného stání nemá žádné plavidlo nárok ani jej nelze rezervovat.
Provozovatel každého plavidla, které bude při zastavení plavebního provozu na přístavišti stát, musí tuto skutečnost nahlásit provozovateli písemně formou elektronické pošty, datové schránky nebo dopisu, spolu s kontaktními údaji na provozovatele a na osobu mající pohotovost včetně telefonu. Telefon na osobu mající pohotovost je povinen umístit také na vyvázané plavidlo tak, aby byl z mola čitelný. Osoba mající pohotovost musí být telefonicky dostupná a musí zabezpečit možnost provádění manipulace s plavidlem v případě potřeby ze strany provozovatele plavidla nejpozději do 6 hodin od nahlášení. Provozovatel přístaviště neručí za žádné škody způsobené na vyvázaném plavidle, provozovatel plavidla je zodpovědný za škody způsobené plavidlem. Bezprostředně po ukončení období zastavené plavby je provozovatel plavidla povinen přístaviště opustit.

Přístaviště nelze využít v období mimo plavební sezónu od 1.11. do 31.3. nebo v případech, kdy bude prováděn pokles hladiny pod minimální plavební hladinu. O této skutečnosti bude provozovatel přístaviště informovat na vývěsce.
Provozní řád přístaviště

Otevírací doba:

PO ÚT ST ČT SO NE
0 – 24 0 – 24 0 – 24 0 – 24 0 – 24 0 – 24 0 – 24