Krátká zpráva:

Léto je tu, vyplujte na české vodní cesty! Na Labi, Vltavě i Baťově kanále se na Vás těší veřejné přístavy a přístaviště ŘVC

Mapa

Filtrace mapy

Další filtrace

Filtrace mapy

Předchozí filtrace

Lepší plavba po Labi, Vltavě a Baťově kanále

Splavných 514 km Labe, Vltavy a Baťova kanálu může být mnohem více a pohodlněji využíváno pro nákladní i rekreační plavbu, než doposud. Poměrně malým rozsahem investic může být více nákladu šetrně dopraveno loděmi a půvab atraktivní rekreace na českých vodních cestách může užít podstatně více lidí. Úlohou Ředitelství vodních cest je dílčím prodloužením vodních cest o 42 km, zvýšením parametrů, zlepšením vybavenosti a kvalitní veřejnou přístavní infrastrukturou vytvořit podmínky pro větší využívání k plavbě

Další záměry
Bezpečnost
Služby
Výstavba
Přístaviště

Aktuality z vodní cesty

Historie organizace

Stavíme vodní cesty pro 21. století

Historie organizace

Stavíme vodní cesty pro 21. století

Ředitelství vodních cest České Republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR. 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy. Základním předmětem čínnosti organizace je zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách. Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště i remorkér BESKYDY.

Historie organizace
Aktuality