České Vrbné - Plavební komora

České Vrbné - Plavební komora

Plavební komora
Plavební komora České Vrbné umožňuje lodím o rozměrech až 44 x 5,6 m překonat sedmimetrový rozdíl hladin vytvořený jezem České Vrbné a otevírá tak možnost plavby na 8,9 km dlouhém úseku z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou.
Plavební komora má rozměry 45 x 6 m a hloubku 3 m. Uzavření komory zajišťuje dvojice vrat. Horní vrata jsou klapková, dolní pak jednokřídlá desková. Naplnění plavební komory vodou probíhá nepřímým plněním pomocí jednostranného obtokového kanálu se stavidlem. K naplnění komory je využito přirozené proudění vody, tzn., že není nutné žádné přečerpávání vody. Prázdnění plavební komory probíhá přímo pomocí stavítka v dolních vratech, také s využitím přirozeného proudění vody.
Na vjezdu do komory jsou z obou stran vytvořeny tzv. rejdy tvořené štětovými stěnami. V nich jsou umístěna čekací stání pro plavidla čekající na proplavení. V čekacím stání mají lodě možnost se napojit na elektrickou energii a získat informace o vodní cestě ze statické mapy a digitálního panelu pro zobrazení aktualit. Provoz plavební komory je počítačově řízen z velínu. Odtud je zároveň možné ovládat i další plavební a jezové prvky včetně vjezdu do přístavu. Komunikace posádky plavidla s velínem probíhá buď pomocí krátkovlnné vysílačky nebo intercomem umístěným na čekacích stáních.
Proplavení plavební komorou je bezplatné pro všechny velikosti plavidel. V případě povodní je možné komoru využít jako další jezové pole. Dolní vrata jsou otevřena a horní klapková vrata řídí obsluha jezu stejně, jako jezové klapky. Tím je zvýšena kapacita průtoku vody přes jez a snižuje se tak riziko rozlití řeky mimo koryto.
Počet stání
0
Provozní režim
0 hod
Služby plavcům
Plavební komora
Elektro

Technické údaje:

GPS
49.014810,14.454018
Říční kilometr
233.10
VHF
Telefon
+420 702 005 307
Správce
Povodí Vltavy, státní podnik

Plavební komora je v provozu od 1.5. do 30.9..

Upřesnění provozní doby - polední přestávky 12:00 - 13:00!

V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. 723 454 602, 724 138 727 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00).

Odběr elektrické energie:
Elektrická energie 230 V, maximálně 10 A, vidlicí CEE (kempingová).
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta.

Otevírací doba:

PO ÚT ST ČT SO NE
8 – 19 8 – 19 8 – 19 8 – 19 8 – 19 8 – 19 8 – 19