Přístav

Přístaviště Praha - nábřeží Ed. Beneše

Provozovatelé plavidel mohou využívat úvaziště u nábřeží E. Beneše v Praze, ř.km 51,7 - 52,15 (délka 480 m) pro stání plavidel, přičemž Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje následující základní podmínky:

  • Stání je možné jen na základě uzavřené rezervační smlouvy mezi provozovatelem plavidla a Ředitelstvím vodních cest ČR, plavidla jiných provozovatelů nesmí úvaziště využívat.
  • Smlouva se uzavírá osobně na sekretariátu Ředitelství vodních cest ČR, v budově Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, po předchozí telefonické dohodě o termínu na tel. 225 131 732 nebo tlusty@rvccr.cz.
  • Provozovatel si pro uzavření smlouvy připraví svou identifikaci, požadovaný rozsah stání a identifikační údaje plavidel, která budou stání využívat.
  • Následně po uzavření smlouvy nutno bezhotovostně na účet nebo na pokladně Ředitelství vodních cest ČR uhradit v hotovosti rezervační poplatek a kauci.
  • Pro zastavení malých plavidel je nutno nejpozději 24 hodin předem kontaktovat obsluhu na tel. +420 727 963 376, namísto rezervační smlouvy je vystavován pokladní doklad o rezervaci stání, oproti úhradě v hotovosti.

Všichni provozovatelé mohou při splnění výše uvedených podmínek úvaziště využívat až do naplnění jeho kapacity. Podmínky jsou pro všechny uživatele jednotné.

V rámci stání plavidel je umožněno zásobování elektrickou energií, jež není v ceně rezervace stání.

 
 
Počet stání
20
Provozní režim
24hod.
Služby plavcům
image
ELEKTRO
GPS
50.094318,14.420363
Říční kilometr
51.68
VHF
Telefon
+420727963376
správce
Ředitelství vodních cest ČR
Přílohou je:
-      Vzor smlouvy o rezervaci místa pro stání
-      Sazebník úhrad za rezervaci stání plavidel na přístavišti Praha - nábřeží Edvarda Beneše
 
Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR, Ing. Jan Bukovský, vedoucí oddělení správy a provozování majetku 
E: bukovsky@rvccr.cz, T: 225 131 741, Ing. Roman Tlustý M: 602 284 379 (technická agenda) E: tlusty@rvccr.cz
provozní doba
Po 0 24
Út 0 24
St 0 24
Čt 0 24
0 24
So 0 24
Ne 0 24